Concursuri

Concurs pentru ocuparea unui post de muncitor calificat cu atribuţii de gestionar în cadrul Institutului de Filologie Română “A. Philippide”

Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, din cadrul Filialei Iaşi a Academiei Române, cu sediul în str. Codrescu, nr. 2, Iaşi, în data de 22.10.2015, ora 9:00, organizează concurs pentru ocuparea unui post de muncitor calificat, gradul I (M), cu atribuţii de gestionar.

REZULTATUL CONCURSULUI DIN DATA DE 25 MAI 2015 PENTRU POSTUL DE CS III SPECIALIZAREA ISTORIA LITERATURII ROMÂNE. Departamentul de istorie literară

REZULTATUL CONCURSULUI DIN DATA DE 25 MAI 2015 PENTRU POSTUL DE CS III SPECIALIZAREA ISTORIA LITERATURII ROMÂNE. Departamentul de istorie literară

Candidat: Amalia Florentina DRĂGULĂNESCU
1) Analiza dosarului candidatei
În urma analizei dosarului candidatei, comisia a constatat că dna Amalia Florentina Drăgulănescu îndeplineşte criteriile din grila de evaluare stabilite de Consiliul ştiinţific al Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, cu un total de 380 de puncte.
2) Proba scrisă
Media 9, 05 (nouă zero cinci)

Concurs pentru un post de execuţie (cercetător ştiinţific), în domeniul Filologie Română, specializarea Dialectologie-Sociolingvistică

Academia Română Filiala Iaşi cu sediul în Bld. Carol I, nr. 8, Iaşi scoate la concurs un post de execuţie, pe periodă nedeterminată, cu normă întreagă, de cercetător ştiinţific, domeniul Filologie Română, specializarea Dialectologie-Sociolingvistică, în cadrul Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, Departamentul de Dialectologie-Sociolingvistică.

Concurs pentru un post de cercetător ştiinţific, domeniul Filologie Română, specializarea Lexicologie-Lexicografie

Academia Română Filiala Iaşi cu sediul în Bld. Carol I, nr. 8, Iaşi scoate la concurs un post de execuţie, pe periodă nedeterminată, cu normă întreagă, de cercetător ştiinţific, domeniul Filologie Română, specializarea Lexicologie-Lexicografie, în cadrul Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, Departamentul de Lexicologie-Lexicografie.

Concurs pentru un post de cercetător ştiinţific gr. III, domeniul Filologie Română, specializarea Istoria literaturii române

Academia Română Filiala Iaşi cu sediul în Bld. Carol I, nr. 8, Iaşi scoate la concurs un post de execuţie, pe periodă nedeterminată, cu normă întreagă, de cercetător ştiinţific gr. III, domeniul Filologie Română, specializarea Istoria literaturii române, în cadrul Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, Departamentul de Istorie literară.

Concurs pentru ocuparea unui post de conducere, director la Institutul de Cercetări Economice și Sociale “Gh. Zane”, Iaşi

Secţia de Filosofie, Teologie, Psihologie și Pedagogie a Academiei Române anunţă scoaterea la concurs a unui post de conducere: director institut de cercetare la Institutul de Cercetări Economice și Sociale “Gh. Zane”, Iaşi

Pages