ARTĂ și PERSONALITATE, 23 MAI, 2014

Rolul creației artistice în dezvoltarea conștiinței umane

OBIECTIVELE MANIFESTĂRII:

Conturarea prin intermediul cercetărilor de specialitate a factorilor de personalitate și psihosociali, ce influențează crearea și mai apoi, receptarea operei de artă. Este vorba despre importante aspecte ale personalității, cum ar fi: motivația, temperamentul, atitudinile și aptitudinile, factorii genetici și de mediu etc.

Punerea în evidență a caracterul activ al psihicului uman ce se manifestă în cazul creației și receptării artistice printr-o căutare continuă, printr-o nevoie de cunoaştere şi diversificare afectivă. Interesul pentru artă parcurge calea de la curiozitate, la nevoia de frumos.

Propunerea de proiecte privind o nouă orientare în educație: intervenția prin artă în procesul educativ, cu un important rol în modelarea personalității elevilor. Arta ne ajută să depăşim nivelul aparenţelor, ne îmbogăţeşte şi ne împrospătează registrul perceptiv, ne revelează ceea ce este esenţial, exemplar sau expresiv în lume şi viaţă, având, tocmai de aceea, un rol formativ-educativ, esențial.

Punerea în discuție a noi teme de cercetare ce au în centrul lor terapia prin artă, o ramură modernă a psihoterapiei; aceasta ajută la ameliorarea tulburărilor de origine psihosomnatică. La fel de nouă este cercetarea privind raportul dintre artă și fenomenul rezilienței în cazuri de traumă psihică și nu numai.

Lucrările pot prezenta așadar, aspecte diverse ale binomului artă-personalitate: evoluție social-istorică, educația prin artă, psihologia artei, terapia și reziliența prin artă.

     Sunt invitați să participe psihologi și psihoterapeuți, cadre didactice, cercetători și studenți interesați de această tematică.

 Lucrările vor fi ulterior publicate într-un volum colectiv, cu recunoaștere academică. Sunt oferite diplome nominale de participare. 

ÎNREGISTRAREA PARTICIPANȚILOR se face completând Fișa de înscriere.

 

CONTACT:

 Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice şi  

Sociale „Gh. Zane”, Strada T. Codrescu, nr. 2

 cercet. şt. pr. II, dr. Marinela Rusu

 telefon: 004 0749252992

 e-mail: acadconference@yahoo.ro

Organizatori: 
INSTITUTUL ”GH. ZANE” IASI, ROMÂNIA