Concurs pentru ocuparea unui post de muncitor in cadrul Institutului de Istorie “A.D.Xenopol”

Academia Română-Filiala Iaşi cu sediul în B-dul Carol I, nr. 8, Iaşi scoate la concurs un post de execuție, muncitor calificat gradul I, cu atribuții de fochist, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, în cadrul Institutului de Istorie „A. D. Xenopol”, Iaşi.

Concursul se va desfășura începând cu data de 15 decembrie 2016, ora 9.00 la sediul Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” și va consta într-o probă scrisă și interviu.

Dosarele de concurs  se primesc la Biroul Resurse Umane, Salarizare al Filialei din Iaşi a Academiei Române, până la data de 5 decembrie 2016, ora 12, când expiră termenul limită de depunere a dosarelor. Persoana care asigura secretariatul comisiei de concurs este Sava Alice Andreea, referent de specialitate gr. II, telefon 0332 101 115.