Concurs pentru ocuparea unui post de referent de specialitate

Academia Română - Filiala Iaşi  cu sediul în Iași, bld. Carol I, nr. 9, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant conform HG 286/23.03.2011 (actualizat), de referent de specialitate, gradul II (S), - Activitate de Secretariat și Arhivă din cadrul Biroului Resurse Umane, Salarizare, normă întreagă, perioadă nedeterminată.

Concursul va consta în trei probe: proba scrisă în data de 20.03.2017, ora 10.00, proba practică în data de 23.03.2017, ora 10.00 și interviul în data de 28.03.2017, ora 10.00

Condiţii: studii superioare umaniste, vechime de minim 4 ani în activitate de secretariat.

Termenul de depunere a dosarelor este 07.03.2017, ora 10 .

Relaţii suplimentare la telefon 0332101115, Biroul Resurse Umane, Salarizare şi la sediul Filialei.