Concurs pentru ocuparea unui post de referent de specialitate

Academia Română - Filiala Iaşi  cu sediul în Iași, bld. Carol I, nr. 9, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant conform HG 286/23.03.2011 (actualizat), de referent de specialitate gradul I (S), din cadrul Biroului Resurse Umane, Salarizare, normă întreagă, perioadă nedeterminată.

Concursul va consta în trei probe: proba scrisă în data de 16.08.2017, ora 09,00, proba practică în data de 18.08.2017, ora 09,00 și interviul în data de 23.08.2017, ora 09,00.

Condiţii: studii superioare în specialitatea postului, vechime de minim 4 ani în domeniul administrativ-economic.

Termenul de depunere a dosarelor este 04.08.2017, ora 10,00.

Relaţii suplimentare la telefon 0332101115, Biroul Resurse Umane, Salarizare şi la sediul Filialei.