DIVERSITĂȚI CULTURALE ÎN ARTĂ ȘI EDUCAȚIE - Dezvoltarea abilităților interculturale, 9 iunie, 2017

Dezvoltarea abilităților interculturale

Conferința va avea loc pe data de 9 iunie, 2017, ora 9.00, în AULA MAGNA, sala de conferințe a Academiei Române, Filiala Iași, bdul. Carol I, nr. 8. Evenimentul, este la a-VIII-a ediție și abordează problema actuală și complexă a interculturalității, analizată din perspectiva educației și a fenomenului artei.

EXPOZIȚIE DE PICTURĂ ”DIVERSITĂȚI”: IOANA IULIA OLARU, CRISTIAN UNGUREANU ȘI MARINELA RUSU

RECITAL DUO DULCISSIME, CRISTINA SIMIONESCU, soprana și BRÎNDUȘA TUDOR, la pian.

OBIECTIVELE MANIFESTĂRII:

1. Tema conferinței reflectă o necesitate socială la nivel global: diversitatea reprezintă, în epoca actuală, un aspect fundamental al tuturor societăților și vizează, atât diferențele care există între oameni ca individualități, cât și cele dintre diverse grupuri. Existența unor identități multiple, a valorilor, tradițiilor, obiceiurilor și a modului diferit de relaționare dintre indivizi sau grupuri, impun cu necesitate abordarea educației și a societății dintr-o perspectivă interculturală. Aceasta constituie o nouă provocare cât și o condiție pentru realizarea coeziunii sociale ce are la bază cultivarea respectului reciproc și a înțelegerii între indivizi, cât și între grupuri. Angajarea în interacțiuni interculturale este inevitabilă, și mai mult, ea poate oferi atât un plus de cunoaștere cât și o îmbogățire de ordin cultural. Fără o înțelegere reciprocă, diferențele pot genera conflicte care, dacă nu sunt rezolvate pe o cale pașnică, pot degenera în violarea drepturilor omului.

2. Definirea elementelor specifice educației interculturale. Este propusă o abordare psihologică și pedagogică a diferențelor culturale, strategie prin care se iau în considerație diversitățile spirituale sau de alt gen (diferența de sex, diferența socială sau economică etc.), evitându-se, pe cât posibil, riscurile ce decurg din schimburile inegale dintre culturi sau, și mai grav, tendințele de ierarhizare a culturilor.

3. Arta face parte din fundamentul cultural al unei societăți. Se va analiza modul în care arta poate contribui, fie la dezamorsarea conflictelor generate de diversitate sau, dimpotrivă, le poate incita.

4. Educația în general și educația artistică în special, oferă mijloace eficiente de abordare a diversităților culturale, contribuind la modelarea personalității tinerilor în sensul “acceptării și participării”, “învățarea conviețuirii – a învăța să trăiești împreună”, evitarea “stereotipiilor și a prejudecăților”. Se va sublinia rolul esențial al educației în a propune soluții pentru promovarea valorilor democrației și interculturalității - multiculturalității.

5. Se vor analiza, nu doar elementele definitorii ale culturii de bază a unui popor dar și permeabilitatea sa față de influențe exterioare, capacitatea sa de a tolera și accepta elemente diferite de specificul propriu, acestea fiind procese inevitabile în societatea contemporană. Aici vor fi incluse concepte noi, cum ar fi: ”abilități de comunicare interculturală”, interacțiune eficientă în ”contexte interculturale” etc.

6. Se va evidenția legătura ce există între operele de artă, creatorii lor și contextul cultural ce le generează. Prin creațiile sale, artistul nu exprimă doar anxietăți personale sau trăiri emoționale ardente ci, deopotrivă, reflectă nivelul unei conștiințe de grup sau sociale, adaptat fiind el însuși, la valori umane caracteristice epocii și societății din care face parte. Lucrările pot prezenta așadar, aspecte diverse privind educația interculturală, modalitățile de depășire a stereotipurilor și prejudecăților, interpretate fie din punct de vedere psihologic, pedagogic, social-cultural sau artistic.

Sunt invitați să participe: cadre didactice și cercetători, psihologi, psihoterapeuți și studenți interesați de această tematică. Lucrările vor fi ulterior publicate într-un volum colectiv, cu recunoaștere academică. Sunt oferite diplome nominale de participare.

   

TERMENE LIMITĂ

 • 10 mai, 2017 - Trimiterea titlurilor şi a rezumatelor în limba română și engleză (până la 250 de cuvinte și 3 cuvinte cheie).
 • 15 mai, 2017 - Confirmarea acceptării lucrărilor.
 • 18 mai, 2017 - Trimiterea lucrărilor in extenso (între 8 și 10 pagini).

Toate documentele vor fi transmise electronic la adresa de e-mail:

 1. Înregistrarea participanților se face completând Fișa de înscriere.
 2. Rugăm participanţii să respecte datele limită pentru trimiterea materialelor.

Site-ul conferinței:

Conferința este înregistrată în baza de date internaționale (BDI):

CONTACT:

 

COMITETUL DE PROGRAM:

 • Teodor Dima, PhD Professor, Member of Romanian Academy; Director -"Gh. Zane" Institute of Economic and Social Research, Iași.
 • Constantin Cucoș, PhD Professor, Director - Teacher Training Department, "Al. I. Cuza" University of Iasi, Romania.
 • Carmen Mihaela Crețu, PhD Professor, Faculty of Psychology and Educational Sciences, "Al. I. Cuza" University of Iasi, Romania.
 • Petru Bejan, Professor PhD., Faculty of Philosophy and Political Sciences, "Al. I. Cuza" University, Iași.
 • Anna Giannopoulos, Psychiatrist, Luzerner Psychiatric Clinic, Luzern, Schweiz (Elvetia).
 • Larisa Sadovei, PhD Professor, Dean, State Univ. of Pedagogy ”Ion Creangă”, Chisinau, Rep. Moldova.
 • Marinela Rusu, Researcher, grd. II, PhD. Romanian Academy, Iasi Branch, Institute "Gh. Zane".

 

COMITETUL DE ORGANIZARE:

 • Marinela Rusu, Main Researcher, grd. II, PhD. Romanian Academy, Iasi Branch, Institute "Gh. Zane".
 • Marilena Doncean, Main Researcher, grd. III, PhD. Romanian Academy, Iasi Branch, Institute "Gh. Zane".
 • Adrian Liviu Măgurianu, Main Researcher, grd. III, PhD. Romanian Academy, Iasi Branch, Institute "Gh. Zane".
 • Codrin Dinu Vasiliu, Main Researcher, grd. III, PhD. Romanian Academy, Iasi Branch, Institute "Gh. Zane".
 • Eugenia Maria Pasca, Professor PhD., “George Enescu” National University of Arts, Iaşi, Romania.
 • Valentina Pritcan, Professor, PhD „Alecu Russo” Bălți State University, Republic of Moldova.
 • Magdalena Lazăr, secretary, Romanian Academy, Iasi Branch, Institute "Gh. Zane".

 

COMITETUL ŞTIINŢIFIC:

 • Teodor Dima, PhD Professor, Member of Romanian Academy; Director -"Gh. Zane" Institute of Economic and Social Research, Iași.
 • Constantin Cucoș, PhD Professor, Director - Teacher Training Department, "Al. I. Cuza" University of Iasi, Romania
 • Maria Urmă, PhD Professor, arhitect, Dean of Faculty of Visual Arts, “George Enescu” National University of Arts from Iaşi.
 • Damir Demonja, Ph.D., Senior Research Adviser, Institute for Development and International Relations, IRMO, Department for International Economic and Political Relations, Zagreb, Croatia.
 • Emilian Dobrescu, Prof., secretar stiintific al sectiei de stiinte economice, juridice si sociologie, Academia Română.
 • Carmen Mihaela Crețu, PhD Professor, Faculty of Psychology and Educational Sciences, "Al. I. Cuza" University of Iasi, Romania.
 • Bogdan Constantin Neculau, lecturer, Faculty of Psychology and Educational Sciences, "Al. I. Cuza" University of Iasi, Romania.
 • Eugenia Maria Paşca, PhD Professor, Teacher Training Department, “George Enescu” National University of Arts from Iaşi.
 • Ionuț Isac, PhD, Main researcer I, "G. Bariţiu" History Institute, Romanian Academy, Cluj-Napoca Branch.
 • Valentina Pritcan, Associate Professor, PhD „Alecu Russo” Bălți State University, Republic of Moldova.
 • Monica Albu, PhD, Main researcer I, "G. Bariţiu" History Institute, Romanian Academy, Cluj-Napoca Branch.
 • Petru Bejan, Professor PhD., Faculty of Philosophy and Political Sciences, "Al. I. Cuza" University, Iași.
 • Tatiana Comendant, Associate Professor, PhD, Academy of Music, Theatre and Fine Arts, Faculty of Art Voice, Chisinau, Moldova.
 • Lena-MarieLun, PhD, Main researcher, Accademia Europea di Bolzano (EURAC), Italy.
 • Carmen Palhau Martins, researcher, Bournemouth University, Great Britain.
 • Christian Maurer, Prof. PhD., IMC Fachhochschule Krems, Austria.
 • Tamara Mitrofanenko, dr., Univ. für Bodenkultur Wien (BOKU), Austria.
 • Gabriela Benescu, conf. PhD., visual artist, “G. Enescu” Nat. University of Arts from Iaşi of  Romania.
 • Liliana Stan, Prof. PhD, Faculty of Psychology and Educational Sciences, "Al. I. Cuza "University of Iasi, Romania.
 • Georgiana Corcaci, Associate Professor PhD. Faculty of Psychology, University "Petre Andrei" University of Iasi, Romania.
 • Marinela Rusu, PhD, Main researcher, grd. II, Romanian Academy, Iasi Branch, Institute "Gh. Zane".
 • Anna Giannopoulos, psychiatrist, Luzerner Psychiatric Clinic, Luzern, Schweiz (Elvetia).
 • Olimpiada Arbuz-Spatari, Associate Professor, PhD., Pedagogical State University "Ion Creangă", Chisinau, Rep. Moldova.
 • Ioana-Iulia Olaru, PhD. lecturer, visual artist, the Faculty of Visual Arts and Design, ”George Enescu” National University of Arts, Iași, Romania.
 • Codrin Dinu Vasiliu, PhD, Main Researcher, grd. III,. Romanian Academy, Iasi Branch, Institute "Gh. Zane".
 • Emilia Moraru, PhD Professor, Academy of Music, Theatre and Fine Arts, Faculty of Art Voice, Chisinau, Moldova.

 

Organizatori: 
Institutul ”Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iași