Structura Instituțională

Structura instituțională a Academiei Române, Filiala Iași este alcătuită din: 11 institute de cercetare, Serviciul Administrativ și Biblioteca Academiei Române, Filiala Iași.

La nivelul anului 2015, Academia Română, Filiala Iaşi are o structură de personal cu un număr de 240 angajaţi dintre care 159 cercetători şi 81 personal administrativ.

Institutele și domeniile prioritare de cercetare

Institutul de Arheologie: Cultura Cucuteni, arheologia preistorică, arheologia antică clasică, arheologia medievală.

Institutul de Cercetări Economice şi Sociale “Gh.Zane”: epistemologie, filosofie politică, logică, economie rurală, științele educației, științe juridice, macro și microeconomie, turism, tehnologii digitale, filosofia culturii, sociologie.

Institutul de Filologie Română “A. Philippide”: lexicologie, lexicografie, etnologie, folclor, istorie literară, toponimie, dialectologie.

Institutul de Informatică Teoretică: procesarea de imagini, modularea 3D, analiza limbajului natural, teoria programării, modele biofizice, analize pentru control fuzzy și neuro-fuzzy.

Institutul de Istorie “A. D. Xenopol”: istorie medievală, istorie modernă, istorie contemporană, istoria culturii, istoria relațiilor internaționale.

Institutul de Matematică “O. Mayer”: ecuații diferențiale, analiză matematică, mecanică teoretică, geometrie, geometrie diferențială.

Secția de Antropologie: paleoantropologie, antropologie contemporană, auxologie, antropologie tipologică şi constituţională, antropologie demografică şi medicală.

Centrul de Cercetări Biomedicale: reactivitate vasculară, farmacologia durerii, memorie, comportament, stres oxidativ, boli gastro-intestinale.

Centrul de Cercetări pentru Oenologie: oenochimie, tehnologia vinurilor spumante, tehnologia vinurilor aromatizate, stabilizarea vinului faţă de precipitările tartrice, trasabilitate.

Centrul de Istorie și Civilizație Europeană: istorie și arheologie medievală, istorie modernă și contemporană.

Colectivul de Geografie: știința solului, geneza şi cartarea solurilor, pedogeochimie, termodinamica şi cinetica proceselor pedogeochimice, GIS şi analiză statistică, modelare spaţială geostatistică, geografie umană, geografia populaţiei şi aşezărilor, geografie socială, politică şi culturală.

Biblioteca Filialei Academiei Române, Iași

Biblioteca Filialei Academiei Române, Iaşi este o bibliotecă de drept public fără personalitate juridică, face parte din structura  Bibliotecii  Academiei  Române,   având statut de bibliotecă naţională şi funcţionează în subordinea Filialei Iaşi a Academiei Române. Este finanţată de la bugetul de stat şi funcţionează potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare. Împreună cu bibliotecile institutelor de cercetare din cadrul Filialei Iaşi, contribuie la procesul de informare, documentare şi cercetare ştiinţifică, la protejarea patrimoniului naţional scris, la organizarea manifestărilor şi evenimentelor academice, la dezvoltarea sistemului informaţional naţional. Biblioteca dispune în prezent de peste 275.000 de unităţi bibliografice, organizate în următoarele colecţii: Carte curentă, Periodice, Colecţii speciale (peste 10000 unităţi bibliografice): carte veche, carte rară, manuscrise, fotografii.

Serviciul Administrativ

Reprezintă componenta tehnică de suport a activității institutelor.

Serviciul Administrativ este compus din:

- Biroul Financiar, Contabilitate;

- Biroul Resurse Umane, Salarizare;

- Biroul Tehnic, Administrativ SU și SSM;

- Compartimentul Achiziții Publice;

- Compartimentul BVC;

- Compartimentul de Audit;

- Compartimentul Juridic;

- Secretariatul Științific;

- Redacția Revistelor Științifice.