Noutăți

Departamentul Psihologie-Pedagogie, al Institutului ”Gh. Zane”, Filiala Iași a Academiei Române organizează conferința Creativitate și Personalitate. Manifestări creative în societate și educație. Conferința va avea loc pe data de 20 mai, 2016, ora 9.00, în sala de conferințe AULA MAGNA, Filiala Iași a Academiei Române, str. Carol I nr. 8. Tematica propusă abordează procesul complex al creativității și rolul său în dezvoltarea personalității și totodată, specificul creativității la nivel social și educativ.


Academia Română-Filiala Iaşi, cu sediul în Bld. Carol I, nr. 8, Iaşi, în data de 24 februarie 2016, ora 10,00 , organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual conform HG 286/23.03.2011 (actualizat), de referent de specialitate gradul III, normă întreagă, perioadă nedeterminată, din cadrul Compartimentului Achiziţii Publice.


Academia Română-Filiala Iaşi, cu sediul în Bld. Carol I, nr. 8, în data de 23 februarie 2016, ora 10.00, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual de paznic cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, în cadrul Filialei – Biroul Tehnic Administrativ.

 


E un program interesant. Merita incercat.


Vineri, 11 decembrie a.c., la ora 11.00, in Aula Filialei din Iasi a Academiei Romane, doamna prof. Aurelia Meghea, sef Birou Proiecte si Granturi al Academiei Romane, va sustine prezentarea

Apeluri europene Orizont 2020. Fonduri structurale 2016 - 2020. Oportunitati de finantare pentru institutele/centrele Academiei Romane


Academia Română-Filiala Iaşi, cu sediul în Bld. Carol I, nr. 8, Iaşi, în data de 22 februarie 2016, ora 10.00 , organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual conform HG 286/23.03.2011 (actualizat), de consilier juridic gradul IA, normă întreagă, perioadă determinată, din cadrul Compartimentului Juridic.


Academia Română anunţă cu bucurie indexarea unei reviste româneşti de filologie în exigenta platformă Web of Science. Revista „Philologica Jassyensia” este, începând cu nr. 1/2015, indexată ISI: Thomson Reuters - Emerging Sources Citation Index (ESCI), probând astfel respectarea exigentelor criterii de selecţie şi evaluare internaţionale. Revista „Philologica Jassyensia“ (http://www.philologica-jassyensia.ro/) aparţine Institutului de Filologie Română „A. Philippide“ – Filiala din Iaşi a Academiei Române şi Asociaţiei Culturale „A. Philippide“ şi este una dintre cele trei reviste româneşti indexate ISI, dedicate domeniului filologiei şi istoriei literare.


Secţia de Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei a Academiei Române organizează în data de 18 ianuarie 2016 concurs pentru ocuparea postului de director la Institutul de Informatică Teoretică al Academiei Române Filiala Iaşi


Luni, 16 noiembrie a.c., ora 13.30, la invitația Acad. Bogdan C. Simionescu, vicepreședinte al Academiei Române, Biblioteca Filialei Iași a Academiei Române va fi gazda lansării cărții “Resursele minerale ale României – I. Minerale industriale și roci utile” (Editura Academiei Române, 2015).

Coordonatori: Emil Constantinescu, Nicolae Anastasiu.


Servicii de publicitate prin intermediul mass-media pentru proiectul POSDRU/144/6.3/S/127928 -„PECAFROM – Promovarea egalităţii de şanse în cariera universitară şi academică pentru femeile din România“, Cod principal CPV -79341000-6


Academia Romana Filiala Iasi organizeaza examen de promovare pentru ocuparea postului de Inspector de specialitate gradul I, cu norma intreaga,  in cadrul Biroului Financiar Contabilitate


Academia Romana Filiala Iasi organizeaza examen de promovare pentru ocuparea postului de referent de specialitate gradul II


Secția de Cercetări Antropologice, Academia Română - Filiala Iași organizează Sesiunea Științifică anuală "Antropologia - o abordare interdisciplinară". Vă invităm să participați la desfășurarea lucrărilor acestei manifestări, care se va desfășura pe 22 octombrie 2015, începând cu ora 9.00, la sediul Secției de Cercetări Antropologice, str. Theodor Codrescu, nr. 2, etaj 3, sala 18.
Vă așteptăm cu plăcere și vă mulțumim pentru colaborare.


Conferința va avea loc pe data de 19 noiembrie, 2015, ora 10.00, în sala 511, blocul central, strada Alexei Mateevici 60, Chișinău, Republica Moldova. Evenimentul abordează probleme de metodologie (generală și specifică) adecvate domeniului științelor socio-umane. Evenimentul este dedicat Zilei Mondiale a Filosofiei

OBIECTIVELE MANIFESTĂRII:

• Determinarea cadrului teoretic ce permite analiza complexă a aparatului metodologic utilizat în domeniul științelor socio-umane.


In prezentare vor fi specificate conditiile pentru a beneficia de o bursa de cercetare in Germania prin DAAD. Sunt eligibili toti cercetatorii, de la doctoranzi pana la CS I.

Evenimentul va avea loc in Sala mica de conferinte a Filialei Iasi a Academiei Romane.

 


Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, din cadrul Filialei Iaşi a Academiei Române, cu sediul în str. Codrescu, nr. 2, Iaşi, în data de 22.10.2015, ora 9:00, organizează concurs pentru ocuparea unui post de muncitor calificat, gradul I (M), cu atribuţii de gestionar.


Academia Română, Filiala Iași vă invită să participați la cea de-a XXX-a ediție a Zilelor Academice Ieșene. Deschiderea Oficială are loc Marţi, 6 octombrie 2015, începând cu ora 9, în Aula Filialei din Bulevardul Carol I, nr.8. 


Academia Romana - Filiala Iasi cu sediul in B-dul Carol I, nr. 8, Iasi, in data de 10.09.2015 ora 09.00 organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de Auditor public intern gradul I (S) in cadrul Compartimentului de Audit.


Academia Română a transmis Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice un memoriu pentru introducerea elementelor de cultură folclorică în programa de studiu preuniversitară, oferindu-se să acorde sprijin pentru soluţionarea problemelor sesizate în învăţământul românesc.


Centrul de Cercetari Biomedicale - Academia Romana Filiala Iasi organizeaza examen de promovare pentru ocuparea postului de referent gradul II


Academia Romana Filiala Iasi organizeaza examen de promovare pentru ocuparea postului de referent de specialitate gradul II in cadrul Sectiei de Cercetari Antropologice


Academia Romana Filiala Iasi organizeaza examen de promovare pentru ocuparea postului de economist gradul IA in cadrul Biroului Financiar Contabilitate


Academia Romana Filiala Iasi organizeaza examen de promovare pentru ocuparea postului de inginer gradul IA in cadrul Colectivului de Geografie


Academia Romana Filiala Iasi organizeaza examen de promovare pentru ocuparea postului de inginer de sistem gradul I in cadrul Institutului de Arheologie


Academia Romana Filiala Iasi organizeaza examen de promovare pentru ocuparea postului de Conservator Studii Superioare gradul IA in cadrul Institutului de Arheologie


Academia Romana Filiala Iasi organizeaza examen de promovare pentru ocuparea postului de documentarist gradul I in cadrul Institutului de Arheologie


Academia Romana Filiala Iasi organizeaza examen de promovare pentru ocuparea postului de restaurator gradul IA in cadrul Institutului de Arheologie


Academia Romana Filiala Iasi organizeaza examen de promovare pentru ocuparea postului de documentarist gradul IA in cadrul Insitutului de Istorie “A. D. Xenopol”, Iasi


Institutul de Cercetari Economice si Sociale “Gh. Zane” al Academiei Romane Filiala Iasi organizeaza examen de promovare pentru ocuparea postului de referent de specialitate gradul II


Pages