Noutăți

Academia Romana Filiala Iasi organizeaza examen de promovare pentru ocuparea postului de bibliotecar gradul IA in cadrul Insitutului de Filologie Romana “A. Philippide”


Academia Romana Filiala Iasi organizeaza examen de promovare pentru ocuparea postului de programator gradul I in cadrul Filialei – Biroul Resurse Umane, Salarizare


Academia Romana Filiala Iasi organizeaza examen de promovare pentru ocuparea postului de consilier juridic


Academia Romana Filiala Iasi organizeaza examen de promovare pentru ocuparea postului de inspector de specialitate gradul I in cadrul Filialei – Biroul Resurse Umane, Salarizare


Pornind de la definirea opiniei publice şi a modului în care îşi formează aceste reprezentări, conferinţa „Valoarea de patrimoniu a imaginii publice“ are drept scop evidenţierea relaţiei dintre performanţa instituţională şi capitalul de încredere şi susţinere publică de care o instituţie beneficiază, pentru un timp mai îndelungat sau mai scurt.


Departamentul de Etnologie, ce găzduieşte Arhiva de Folclor a Moldovei şi Bucovinei, organizează un Atelier etno-didactic: „Cum şi de ce poate fi predat folclorul”, în perioada 25-26 iunie 2015.


În contextul integrării României în UE şi al aplicării politicilor comunitare privind cooperarea transfrontalieră şi sprijinirea dezvoltării euroregionale, ne propunem să analizăm anumite procese ce contribuie în mod decisiv la dezvoltarea durabilă.


În contextul integrării României în UE şi al aplicării politicilor comunitare privind cooperarea transfrontalieră şi sprijinirea dezvoltării euroregionale, ne propunem să analizăm anumite procese ce contribuie în mod decisiv la dezvoltarea durabilă.


În contextul integrării României în UE şi al aplicării politicilor comunitare privind cooperarea transfrontalieră şi sprijinirea dezvoltării euroregionale, ne propunem să analizăm anumite procese ce contribuie în mod decisiv la dezvoltarea durabilă.


ARGUMENT

În contextul integrării României în UE şi al aplicării politicilor comunitare privind cooperarea transfrontalieră şi sprijinirea dezvoltării euroregionale, ne propunem să analizăm anumite procese ce contribuie în mod decisiv la dezvoltarea durabilă.
Evoluţia societăţii în spaţiul circumscris Euroregiunii Siret-Prut-Nistru s-a fundamentat, din cele mai vechi timpuri şi până în contemporaneitate, pe două dimensiuni esenţiale, şi anume mediul natural şi cultura. Dezvoltarea acestui teritoriu s-a întemeiat pe valorificarea resurselor naturale dublată de un sistem specific de valori cultural-morale, fapt ce a conturat în timp identitatea locuitorilor acestei zone.
Tematica conferinţei se adresează unor domenii de vârf ale cercetării economico-sociale relevante sub aspectul mutaţiilor survenite în procesul de elaborare a strategiilor de dezvoltare euroregională în condiţiile crizei economice mondiale. Rezultatele cercetărilor vor fi diseminate în diverse unităţi administrative din componenţa Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, cât şi la nivel naţional.
Recunoscând şi apreciind în mod deosebit interesul şi contribuţia dumneavoastră la cunoaşterea şi dezvoltarea euroregională şi transfrontalieră, instituţiile organizatoare vă invită să participaţi la această prestigioasă manifestare ştiinţifică, ajunsă la cea de-a XI-a ediţie.


Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” vă invită la Atelierul de lexicologie: Aspecte etimologice în terminologia românească ştiinţifică şi populară a fenomenelor atmosferice,
în cadrul diseminării proiectului de cercetare: Terminologia românească meteorologică (ştiinţific vs. popular) a fenomenelor atmosferice. Studiu lingvistic (CNCS: PN-II-ID-PCE-2011-3-0656)(octombrie 2011 – octombrie 2016).


REZULTATUL CONCURSULUI DIN DATA DE 25 MAI 2015 PENTRU POSTUL DE CS III SPECIALIZAREA ISTORIA LITERATURII ROMÂNE. Departamentul de istorie literară

Candidat: Amalia Florentina DRĂGULĂNESCU
1) Analiza dosarului candidatei
În urma analizei dosarului candidatei, comisia a constatat că dna Amalia Florentina Drăgulănescu îndeplineşte criteriile din grila de evaluare stabilite de Consiliul ştiinţific al Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, cu un total de 380 de puncte.
2) Proba scrisă
Media 9, 05 (nouă zero cinci)


REZULTATUL CONCURSULUI DIN DATA DE 25 MAI 2015 PENTRU POSTUL DE CS SPECIALIZAREA LEXICOLOGIE-LEXICOGRAFIE. Departamentul de lexicologie-lexicografie


REZULTATUL CONCURSULUI DIN DATA DE 25 MAI 2015 PENTRU POSTUL DE CS SPECIALIZAREA DIALECTOLOGIE-SOCIOLINGVISTICĂ. Departamentul de dialectologie-sociolingvistică


Academia Română Filiala Iaşi cu sediul în Bld. Carol I, nr. 8, Iaşi scoate la concurs un post de execuţie, pe periodă nedeterminată, cu normă întreagă, de cercetător ştiinţific, domeniul Filologie Română, specializarea Dialectologie-Sociolingvistică, în cadrul Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, Departamentul de Dialectologie-Sociolingvistică.


Academia Română Filiala Iaşi cu sediul în Bld. Carol I, nr. 8, Iaşi scoate la concurs un post de execuţie, pe periodă nedeterminată, cu normă întreagă, de cercetător ştiinţific, domeniul Filologie Română, specializarea Lexicologie-Lexicografie, în cadrul Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, Departamentul de Lexicologie-Lexicografie.


Academia Română Filiala Iaşi cu sediul în Bld. Carol I, nr. 8, Iaşi scoate la concurs un post de execuţie, pe periodă nedeterminată, cu normă întreagă, de cercetător ştiinţific gr. III, domeniul Filologie Română, specializarea Istoria literaturii române, în cadrul Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, Departamentul de Istorie literară.


Academia Română, Filiala Iași vă invită să participați la conferința Les Noms des Couleurs, susținută de Steven Dworkin. Conferința are loc luni, 18 mai 2015, în Sala de Conferințe a Academiei Române, Filiala Iași, ora 11 și se desfășoară în cadrul Conferințelor Institutului de Filologie Română „A. Philippide”.


Conferința va avea loc pe data de 15 mai, 2015, ora 10.00, în sala de conferințe a Institutului ”Gh. Zane”, Iași, str. Codrescu nr. 2.
Evenimentul, aflat a-VI-a ediție, abordează, de data aceasta, raportul specific dintre domeniile etic și estetic și rolul său în educarea și modelarea personalității.


Atelierul organizat de Departamentul de Lexicologie-Lexicografie de la Iași, dedicat lexicografiei informatizate, a ajuns la a IV-a ediție. Vă invităm să participați la această manifestare.


Departamentul de toponimie al Institutului de Filologie Română „A. Philippide” din Iaşi vă invită să participaţi la Al II-lea Simpozion naţional „Toponimia între istorie, geografie şi lingvistică”, Iaşi, 7 mai 2015, organizat cu sprijinul Asociaţiei Culturale „A. Philippide”, sub egida Academiei Române – Filiala Iaşi. - See more at: http://home.acadiasi.ro/node/add/blog-post#sthash.Pdmn46EV.dpuf


Biblioteca Academiei Române - Filiala Iaşi serbează în data de 23 aprilie 2015 Noaptea Bibliotecilor Româneşti. Tema evenimentului este: Valori fundamentale promovate de Academia Română – Limba Română.


Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Academia Română, Filiala Iași, Departamentul de Românistică, Jurnalism – ştiinţe ale comunicării şi Literatură comparată, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași organizează luni, 20 aprilie 2015, orele 10, la Biblioteca Academiei Române, Iași, Masa rotundă „Actualitatea lui A. Philippide” (cu ocazia editării lucrărilor Originea românilor, vol. I, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2014 șiIstoria limbii române, Editura Polirom, 2011).


De ce trebuie considerat limbajul meteorologic un indice de cultură? În ce măsură o cercetare lingvistică de asemenea anvergură poate conține proiecția culturală a unei epoci? Limpezirea și studiul lingvistic al unei terminologii atât de necesar specializate are impact asupra (sub)disciplinelor avute în vedere (lexicologia, istoria limbii române, dialectologia, pe de o parte, meteorologia, climatologia, pe de altă parte)?


Secţia de Filosofie, Teologie, Psihologie și Pedagogie a Academiei Române anunţă scoaterea la concurs a unui post de conducere: director institut de cercetare la Institutul de Cercetări Economice și Sociale “Gh. Zane”, Iaşi


Secţia de de Ştiinţe Istorice şi Arheologie a Academiei Române anunţă scoaterea la concurs a postului de conducere, director la Institutul de Arheologie Iaşi.


Vineri, 13 martie, ora 12.00, domnul Dr. Mihail Bărboiu de la Institutul European de Membrane (IEM), Montpellier, Franța, va susține, în Aula Filialei Iași a Academiei Române, conferința Apa - molecula vieții.


Centrul de Studii Europene din cadrul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează, în perioada 22-23 mai 2015, conferința internațională EURINT 2015: Regional development and integration. New challenges for the EU.

Acest eveniment face parte din seria conferințelor EURINT ce a fost lansată în anul 2013 în cadrul programului Jean Monnet. În cadrul conferinței ne propunem să dezbatem subiecte actuale despre contextul economic, social și politic din UE la care vor participa cercetători, cadre didactice, experți, încurajând astfel schimbul de idei și opinii.


Pages