Anunțuri

International Conference „ECONOMIC EXPERIENCES”

Academia Română -Filiala Iași (Comisia pentru studierea problemelor de marketing), Universitatea Transilvania din Brașov (Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor) şi Fundația Română pentru Inteligența Afacerii (Departamentul Evenimente) au deosebita plăcere să vă invite Conferinţa Internațională “ECONOMIC EXPERIENCES”.

Conferinţa se desfăşoară în cadrul celei de-a XXXI-a ediţie a „Zilelor Academice Ieşene”, dedicată aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea Academiei Române.

Evenimentul va avea loc în zilele de 17 și 18 noiembrie 2016, în cadrul Aulei Sergiu T. Chiriacescu, strada Iuliu Maniu nr. 41A, Brașov, începând cu ora 9:30.

Conferinţa se adresează mediului academic, cercetătorilor, experților, practicienilor și doctoranzilor din domeniul economiei, marketingului, managementului, științelor sociale și multiculturalismului, dar şi partenerilor lor din mediul public şi privat.

Concurs pentru ocuparea unui post de documentarist in cadrul Institutului de Matematică „O. Mayer”

Academia Română - Filiala Iaşi, cu sediul în Iași, bld. Carol I, nr. 9, în data de 18 ianuarie 2018, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant conform HG 286/23.03.2011 (actualizat), de documentarist IA (M), din cadrul Institutului de Matematică O. Mayer, normă întreagă, perioadă nedeterminată.

Concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de inspector de specialitate IA

Academia Română - Filiala Iaşi cu sediul în Iași, bld. Carol I, nr. 8, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant conform HG 286/23.03.2011 (actualizat), de inspector de specialitate gradul IA (S), din cadrul Biroului Tehnic Administrativ SU și SSM, normă întreagă, perioadă determinată.

Concurs pentru ocuparea unui post de referent de specialitate

Academia Română - Filiala Iaşi cu sediul în Iași, bld. Carol I, nr. 9, în data de 11 ianuarie 2018, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant conform HG 286/23.03.2011 (actualizat), de referent de specialitate gradul I (S), din cadrul Compartimentului de Achiziții Publice, normă întreagă, perioadă nedeterminată (cu perioadă de probă, conform legii).

Concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de inspector de specialitate IA

Academia Română - Filiala Iaşi cu sediul în Iași, bld. Carol I, nr. 8, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant conform HG 286/23.03.2011 (actualizat), de inspector de specialitate gradul IA (S), din cadrul Biroului Resurse Umane, Salarizare, normă întreagă, perioadă determinată.

Concurs pentru ocuparea unui post de îngrijitor in cadrul Institutului de Filologie Română „A. Philippide”

Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, din cadrul Filialei Iaşi a Academiei Române, cu sediul în str. Th. Codrescu, nr. 2, Iaşi, în data de 09 ianuarie 2018, ora 9:00, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant conform HG 286-23.03.2011(actualizat) de îngrijitor, cu norma întreagă, pe durată nedeterminată.

Concurs pentru ocuparea unui post de referent de specialitate în cadrul IIT

Institutul de Informatică Teoretică din cadrul Filialei Iaşi a Academiei Române cu sediul în str. Th. Codrescu, nr. 2, Iaşi, în data de 15.12.2017 ora 10 , organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant conform HG 286-23.03.2011(actualizat) de referent de specialitate, gradul II, normă întreagă, perioadă nedeterminată.

Pages