Manifestări științifice

International Conference „ECONOMIC EXPERIENCES”

Academia Română -Filiala Iași (Comisia pentru studierea problemelor de marketing), Universitatea Transilvania din Brașov (Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor) şi Fundația Română pentru Inteligența Afacerii (Departamentul Evenimente) au deosebita plăcere să vă invite Conferinţa Internațională “ECONOMIC EXPERIENCES”.

Conferinţa se desfăşoară în cadrul celei de-a XXXI-a ediţie a „Zilelor Academice Ieşene”, dedicată aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea Academiei Române.

Evenimentul va avea loc în zilele de 17 și 18 noiembrie 2016, în cadrul Aulei Sergiu T. Chiriacescu, strada Iuliu Maniu nr. 41A, Brașov, începând cu ora 9:30.

Conferinţa se adresează mediului academic, cercetătorilor, experților, practicienilor și doctoranzilor din domeniul economiei, marketingului, managementului, științelor sociale și multiculturalismului, dar şi partenerilor lor din mediul public şi privat.

CREATIVITATE ȘI PERSONALITATE

Departamentul Psihologie-Pedagogie, al Institutului ”Gh. Zane”, Filiala Iași a Academiei Române organizează conferința Creativitate și Personalitate. Manifestări creative în societate și educație. Conferința va avea loc pe data de 20 mai, 2016, ora 9.00, în sala de conferințe AULA MAGNA, Filiala Iași a Academiei Române, str. Carol I nr. 8. Tematica propusă abordează procesul complex al creativității și rolul său în dezvoltarea personalității și totodată, specificul creativității la nivel social și educativ.

TURISMUL RURAL ROMÂNESC ÎN CONTEXT INTERNAȚIONAL. ACTUALITATE ȘI PERSPECTIVE

Dezvoltarea turismului rural în ultimele decenii și experiența României în acest domeniu au atras atenția cercetătorilor și cadrelor didactice din țară și străinătate, care, împreună cu managerii de pensiuni turistice și agroturistice, încearcă să găsească soluții pentru problemele multiple și dificile cu care se confruntă activitatea turistică. Astfel, instituții de prestigiu din spaţiul științific și din cel al dezvoltării economico-sociale din România, respectiv Academia Română - Filiala Iași – ICES „Gh.

DIVERSITĂȚI CULTURALE ÎN ARTĂ ȘI EDUCAȚIE - Dezvoltarea abilităților interculturale, 9 iunie, 2017

Conferința va avea loc pe data de 9 iunie, 2017, ora 9.00, în AULA MAGNA, sala de conferințe a Academiei Române, Filiala Iași, bdul. Carol I, nr. 8. Evenimentul, este la a-VIII-a ediție și abordează problema actuală și complexă a interculturalității, analizată din perspectiva educației și a fenomenului artei.

EXPOZIȚIE DE PICTURĂ ”DIVERSITĂȚI”: IOANA IULIA OLARU, CRISTIAN UNGUREANU ȘI MARINELA RUSU

RECITAL DUO DULCISSIME, CRISTINA SIMIONESCU, soprana și BRÎNDUȘA TUDOR, la pian.

OBIECTIVELE MANIFESTĂRII:

TURISMUL RURAL ROMÂNESC ÎN CONTEXT INTERNAȚIONAL. ACTUALITATE ȘI PERSPECTIVE

Dezvoltarea turismului rural în ultimele decenii și experiența României în acest domeniu au atras atenția cercetătorilor și cadrelor didactice din țară și străinătate, care, împreună cu managerii de pensiuni turistice și agroturistice, încearcă să găsească soluții pentru problemele multiple și dificile cu care se confruntă activitatea turistică. Astfel, instituții de prestigiu din spaţiul științific și din cel al dezvoltării economico-sociale din România, respectiv Academia Română - Filiala Iași – ICES „Gh.

Conferința Internatională “Rethinking Global Space, Culture and Change in Organizations”

Comisia pentru studierea problemelor de marketing din cadrul Academiei Române Filiala Iaşi, organizează în parteneriat cu Fundaţia Română pentru Inteligenta Afacerii conferinţa internaţională “Rethinking Global Space, Culture and Change in Organizations” în perioada 13-14 mai 2016. Conferinţa se bucură de sprijinul deosebit al Colectivului de Economie şi Marketing şi al Centrului Linguatek din cadrul Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi. Sunt invitaţi sa participe toţi cei interesaţi.

Die Cucuteni-Kultur und ihre südlichen Nachbarn im 5. Jt. v. Chr.

Seit den Ausgrabungen von Hubert Schmidt in der Siedlung Cucuteni-Cetăţuia hat sich die gleichnamige Kultur immer mehr als ein verbindender und kulturführender Faktor innerhalb des osteuropäischen Waldsteppengebietes erwiesen. Diese östlichen Bezüge der Cucuteni-Kultur sind gut erforscht und bekannt. Heute wird sie als Teil des großen Cucuteni-Tripolje-Komplexes angesehen, der den umfangreichen Raum von Karpaten bis zum Dnepr besiedelte und neue kupferzeitliche Verhältnisse sowohl in den Waldsteppen- als auch in weiträumigen Steppengebieten mit sich brachte.

Pages